Syneuro

Návrh medicínského přístroje, který je určen pro cvičení mozkové aktivity dětí s poruchou pozornosti. Ke cvičení dochází v domácích podmínkách, to je hlavním rozdílem oproti stávajícím přístrojům. Dítě je v klidu

a cvičení je možné provádět častěji a tím dojít rychleji k efektivním výsledkům. 

Přístroj snímá mozkovou aktivitu dětí pomocí elektrod a jejich hodnoty odráží jako skóre hry odehrávající se

v rozšířené realitě.

Bakalářská práce 

Ateliér Tvarůžek/Fiala

katerina.rydlo@gmail.com

+420 728 573 323

  • Facebook
  • Instagram